Wednesday 22 November 2017 at 14:30
Friendly

Hayes School
1st XV

v

Salesian School
1st XV
Home Venue Away